•  มีชื่อเรียกต่างๆคือ ตีนเป็ดเครือ (เหนือ) เครือเจน, เครือเขาเอ็น,(เชียงใหม่),เถาเมื่อย, หม่อนตีนเป็ด (สุราษฏร์ธานี) หญ้าลิเลน (ปัตตานี) cryptolepis buchanani Roem

  28 มีนาคม 2559

  ผู้ชม 889 ครั้ง

 •  มีชื่อเรียกต่างๆกันคือ ว่านไฟ ,ปูเลย, ปูลอย (เหนือ) Zingiber Cassumunar Roxb

  28 มีนาคม 2559

  ผู้ชม 940 ครั้ง

 •  มีชื่อเรียกต่างๆคือ เครือตาปลา,เครือตับปลา(อีสาน)เครือเขาหนัง เถาวัลย์เปรียงแดง ,เถาวัลย์เปรียงขาว , ย่านเหมาะ,(นครศรีธรรมราช) Jewel vine , Derris scandens Benth

  28 มีนาคม 2559

  ผู้ชม 904 ครั้ง

 •  มีชื่อเรียกต่างๆคือ แฝก, แกงหอม, แคมหอม,(เหนือ) หญ้าแฝกหอม (Vetiver) Vetiveria zizanioides Stapf.

  28 มีนาคม 2559

  ผู้ชม 916 ครั้ง

 •  มีชื่อเรียกต่างๆกันคือ ผักคราด ,ผักเผ็ด (เหนือ) ผักตุ้มหู ,อึ้งฮวยเกี้ย, ฉิกชุงกิม (จีน)para cress, Cpot flower,(Spilanthes acmella murr .)

  28 มีนาคม 2559

  ผู้ชม 1127 ครั้ง

 •  มีชื่อเรียกอื่นๆคือ อังชัน,เอื้องจัน, แดงจัน, อังจัน (เหนือ) Butterfly pea ( Clitorea ternatea Linn ) Leguminosae

  28 มีนาคม 2559

  ผู้ชม 884 ครั้ง

 • ชะเอมเทศ สรรพคุณ : แก้คอแห้งทำให้ชุ่มคอ ชุ่มอก แก้ไอ แก้เสมหะเหนียว แก้เสมหะเป็นพิษ ลดการระคายคอ มีกลิ่นหอมเย็น

  13 ตุลาคม 2559

  ผู้ชม 953 ครั้ง

 • หญ้าดอกขาว สรรพคุณ : แก้ไอ แก้หลอดลมอักเสบ ลดการระคายคอจากแบคทีเรีย

  13 ตุลาคม 2559

  ผู้ชม 902 ครั้ง

 • มะขามป้อม สรรพคุณ : แก้ไอ กัดเสมหะในลำคอ ขับเสมหะ ชุ่มคอ บำรุงหัวใจ

  13 ตุลาคม 2559

  ผู้ชม 900 ครั้ง